Om Mindforce

MindForce er en coaching/mentoring virksomhed, som udelukkende har specialiseret sig i coaching/mentoring forløb indenfor området ”Det resultatskabende opsøgende salg”. MindForce henvender sig udelukkende til den finansielle sektor.

Vælg en samarbejdspartner med spidskompetence inden for din branche

Det opsøgende salg ser vi stort set indenfor alle brancher i dansk erhvervsliv, og det gør det opsøgende salg til
et meget bredt område.

Derfor er det yderst vigtigt for en virksomhed at vælge en samarbejdspartner, som har en professionel spidskompetence indenfor netop dette fagområde.

Dette gør MindForce til noget helt specielt/unikt, idet kursuslederen igennem 18 år har været ansat hos en af de største finansielle koncerner i Norden. Heraf de seneste 12 år med stor succes udelukkende med det opsøgende salg, hvor betydelige markedsandele er ”vundet” via en vedholdende personlig og professionel indsats.

For MindForce er det vigtigt, at der skabes professionelle resultater. Resultater kommer ikke på en eller to dage, hvor vi træner i et ”lukket og kendt forløb”. At skabe langvarige relationer og professionelle resultater kræver træning, udvikling og vedholdenhed i den “virkelige” verden og med baggrund i egen erfaring, har MindForce udviklet et nyt og helt enestående coaching forløb, som har en varighed på 4 måneder, og som sikrer et stort udbytte for den enkelte rådgiver og dermed for hele organisationen. Resultater er ganske simpelt: ”high added value” såvel internt som eksternt.

Se mere under coachingforløb.

MindForce er en virksomhed som bygger på professionalisme, konsekvens og mod. Går man ikke indimellem til yderlighed med sig selv, er der som oftest ingen grund til at gå. Det er vigtigt at bryde med vanetænkningen, anonymiteten og forudsigeligheden.