Coaching/Mentoring

Forandring og udvikling præger dagligdagen i den financielle sektor. Rådgivere og specialister møder konstant udfordringer i forhold til at ændre og tilpasse arbejdsstil og kompetencer. Den financielle sektor er god til at kompetenceudvikle i forhold til faglighed, produktkendskab, forretningsgange og andre problemstillinger. Men hvad er konsekvensen, såfremt sektoren ikke samtidig formår at øge kompetencerne i forhold til “Det resultatskabende opsøgende salg”?

Hvad er en Coach/Mentor

En coach/mentor er en træner, der via dialog driver den enkelte frem til en i forvejen aftalt præstation. Gennem coaching/mentoring af den enkelte rådgiver arbejder MindForce målrettet med kompetenceudvikling indenfor ”Det resultatskabende opsøgende salg”.

Coaching/mentoring (én til én coaching/mentoring) sker bl.a. indenfor områderne:

 • Psykologiske barrierer ved canvas
 • Merværdibegrebet
 • Differentiering
 • Motivation
 • Behandling af indvendinger
 • Canvas overfor kundeemner
 • Strategisk forberedelse og analyse
 • Proffesionel relationsskabelse
 • Adfærd – kundeemnets og din
 • ROI
 • Opfølgning (udviklende evaluering)

Coaching med udgangspunkt i virksomhedens forhold og omverden.

Coaching/mentoring tager udgangspunkt i virksomhedens forhold og omverden, og er et individuelt forløb
for den enkelte rådgiver.

MindForce arbejder typisk med et forløb, hvor hovedvægten bliver lagt på den praktiske del og opfølgning. Herigennem sikres det, at coachingforløbet giver maksimalt udbytte.

Udbytte og resultater:

 • Vurdering af rådgiverens styrker og udviklingsmuligheder i forhold til ”Det opsøgende resultatskabende salg”
 • Styrkelse af evnen til professionel relationsskabelse
 • Styrkelse af det strategisk merværdi begreb
 • Kompetenceløft via træning og coaching
 • Ved at arbejde med ”virkelige” (ikke case baserede) emner inddrages rådgiveren 100% og hermed sikres høj grad af medindflydelse og motivation
 • Opfølgning og resultatmåling som sikrer implementering af nye kompetencer
 • Nye relationer til kundeemner
 • Nye kunder

Ingen eller uprofessionel adfærd giver intet eller negativt afkast. Overskud og professionel adfærd giver stærke relationer og større udbytte.