Coachingforløb

Det er i dag meget vigtigt, at det opsøgende salg er en naturlig del af en rådgivers arbejdsdag, selvfølgelig med stor respekt for andre arbejdsopgaver.

Vi ved, at det opsøgende salg er en stor udfordring for mange, for der ”trækkes” meget på den menneskelige ressource. Desværre er det opsøgende salg mange steder ikke implementeret på en vedvarende og professionel måde. Men lær hvordan!

Mål med forløbet

Du bliver udfordret på dine holdninger, erfaringer og færdigheder i forhold til det opsøgende salg. Lær hvordan du kan blive mere professionel og relationsskabende overfor dine kundeemner – og som et resultat deraf ”en øget kundetilgang”.

Du opnår

 • At du canvasser med en højere grad af professionalisme, således du allerede på det indledende stadie gør en finansiel forskel
 • Større forståelse for, hvordan du skaber financiel og personlig merværdi hos dine emner.
 • Fokus på kundeemners psykologi
 • Viden om bedre udnyttelse af emnets potentiale
 • Større viden og styrke i din behandling af indvendinger/den finansielle dialog
 • Stor inspiration og sparring
 • Bedre færdigheder i at ”turde” og gøre sig fortjent til at bede om “forretningen” på det rigtige tidspunkt.
 • Viden om dine egne gode og dårlige vaner og rutiner
 • Højere hit-rate på canvas
 • Effektiv implementering af ”Det resultatskabende opsøgende salg” i din hverdag

 

 

 

 

 

Et udsnit af indholdet

 • Canvas med virkelige emner
 • Evnen til at skabe professionelle relationer
 • Strategisk forberedelse og analyse
  Merværdibegrebet
 • Differentiering/præcision
 • Den finansielle dialog contra invendinger
 • Struktureret vedholdenhed (CRM)
 • Klar strategi ved opfølgning på emner
 • Hvordan dine egne holdninge påvirker din adfærd i dialogen med emnerne
 • Kundeteam/strategisk kundeteam
 • Individuel opfølgning af kompetenceudviklingsområder
 • Individel opfølgning af rådgivning
 • Implementering af individuel akkvisitionsstruktur
 • Implementering af akkvisitionsstrategi på hvert kundeemne
 • ESG drøftelser på udvalgte kundeemner
 • Hovedvægt lagt på et individuelt coachingforløb, idet vi som mennesker ganske enkelt er forskellige, og for at sikre størst muligt udbytte

Coachingforløbets opbygning

Varighed

Forløbet har en varighed på 4 måneder, som er en vekselvirkning mellem plenum, coaching og opfølgning.

Målgruppe

Samtlige rådgivere på erhvervssiden uanset niveau og erfaring.

Antal deltagere pr. forløb

Min. 3 – max. 30